سامانه تخصصی کانون کارگذاری املاک الهیه

ساخت و ساز

مشارکت در ساخت در مشهد

راهنمای جامع مشارکت در ساخت مشهد در سال 1401

مشارکت در ساخت مشهد چیست؟ مشارکت در ساخت عبارت است از قراردادی از نوع عادی یا رسمی که فی مابین طرفین قرارداد یعنی مالک زمین و سازنده معتبر در یک دفتر حقوقی با شرایط معلوم  مشخص در همان قرارداد که شامل : آورده طرفین ، قدرالسهم ،...

مقایسه املاک

مقایسه