فروش

74 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1.333.000.000تومان

اپارتمان 105 متری برند معتبر

 • 1.333.000.000تومان
سجادیه, ناحیه ۱ منطقه ۵, منطقه ۵, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, ایران
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.102.000.000تومان

اپارتمان 116متری سند اماده

 • 1.102.000.000تومان
اقدسیه ۳1, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.100.000.000تومان

اپارتمان 95 متری اول امیریه

 • 1.100.000.000تومان
امیریه ۳, Amirieh, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.183.000.000تومان

اپارتمان 122 متری سند اماده

 • 1.183.000.000تومان
Rahmaniyeh 47, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Safiabad, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.250.000.000تومان

اپارتمان 100 متری پیش فروش

 • 1.250.000.000تومان
Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.500.000.000تومان

اپارتمان 135 متری الهیه 18

 • 1.500.000.000تومان
Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 2.275.000.000تومان

اپارتمان 170 متری پیش فروش

 • 2.275.000.000تومان
Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.070.000.000تومان

اپارتمان 102 متری غرق در نور

 • 1.070.000.000تومان
الهیه ۷, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.176.000.000تومان

اپارتمان 112 متری صفر شیک

 • 1.176.000.000تومان
میثاق ۲۸ - پناهی ۵, Amirieh, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.700.000.000تومان

اپارتمان135متری

 • 1.700.000.000تومان
رحمانیه, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 950.000.000تومان

اپارتمان 90 متری شیک

 • 950.000.000تومان
صادقیه ۲۴, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 900.000.000تومان

اپارتمان 95 متری تمیز

 • 900.000.000تومان
Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.430.000.000تومان

125 متری برند

 • 1.430.000.000تومان
رحمانیه ۲۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.300.000.000تومان

105 متر اپارتمان شیک فول امکانات

 • 1.300.000.000تومان
رحمانیه ۱۸, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش

اپارتمان 195 متری برند علمی

 • 1تومان
الهیه ۳, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 2.700.000.000تومان

اپارتمان 200 متری

 • 2.700.000.000تومان
الهیه ۳, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.464.000.000تومان

اپارتمان 122 متری رحمانیه

 • 1.464.000.000تومان
رحمانیه, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.440.000.000تومان

اپارتمان 120 متری رحمانیه

 • 1.440.000.000تومان
رحمانیه, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 930.000.000تومان

اپارتمان 93 متری صفر کلید نخورده

 • 930.000.000تومان
سجادیه ۲۲, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش

آپارتمان۲۰۰متری رحمانیه

 • ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰
میثاق ۱۰/۵, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه