فروش

74 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1.442.000.000تومان

آپارتمان140 متری

 • 1.442.000.000تومان
اقدسیه 15, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش
 • 1.150.000.000تومان

آپارتمان 100 متری

 • 1.150.000.000تومان
رحمانیه ۲۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش
 • 187.500.000.000تومان

آپارتمان 150 متری برند

 • 187.500.000.000تومان
سجادیه ۱۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 3
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش
 • 1.320.000.000تومان

آپارتمان 120 متری

 • 1.320.000.000تومان
شهید شجاعت پاشا زاده اقدسیه ۶۰, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش
 • 1.155.000.000تومان

آپارتمان 110 متری

 • 1.155.000.000تومان
رحمانیه ۲۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش
 • 1.408.000.000تومان

آپارتمان 110 متر

 • 1.408.000.000تومان
مجیدیه ۱۷, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش
 • 810.000.000تومان

آپارتمان 90 متری

 • 810.000.000تومان
الهیه ۳۴, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Safiabad, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • آپارتمان
جزئیات
4 ماه پیش

۶۰۰ متر تجاری دائم حاشیه محمدیه

 • توافقی
الهیه, ناحیه ۲ منطقه ۱۲, منطقه ۱۲, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, 9189611311, ایران
 • خواب: 0
 • حمام: 2
 • تجاری
جزئیات
4 ماه پیش
 • متری ۱۲ میلیون

۱۴۴ متری صفر لوکس حاشیه الهیه

 • متری ۱۲ میلیون
الهیه, ناحیه ۲ منطقه ۱۲, منطقه ۱۲, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, 9189611311, ایران
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • luxury
جزئیات
4 ماه پیش
 • متری 12.000.000تومان

۱۵۵ متری فوق لاکچری حاشیه میدان الهیه

 • متری 12.000.000تومان
الهیه, ناحیه ۲ منطقه ۱۲, منطقه ۱۲, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, 9189611311, ایران
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • luxury
جزئیات
4 ماه پیش
 • 820.000.000تومان

95 متر نقویه 40

 • 820.000.000تومان
نقویه ۴۲, الهیه, ناحیه ۲ منطقه ۱۲, منطقه ۱۲, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, 9189611311, ایران
 • خواب: 2
 • 95 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش
 • 945.000.000تومان

105 سجادیه 32 منجم 4

 • 945.000.000تومان
بولوار سجادیه, الهیه, ناحیه ۲ منطقه ۱۲, منطقه ۱۲, مشهد, بخش مرکزی شهرستان مشهد, شهرستان مشهد, استان خراسان رضوی, 9189611311, ایران
 • خواب: 2
 • 105 متر
 • آپارتمان
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1.360.000.000تومان

۱۱۰ متری تا ۱۶۰ متری حاشیه الهیه

 • 1.360.000.000تومان
Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, Hossien Abad Jaldak, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • luxury
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1.131.000.000تومان

145 متر لاکچری

 • 1.131.000.000تومان
Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • luxury
جزئیات
7 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه