فروش

74 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1.564.000.000تومان

اپارتمان 136 متری الهیه

 • 1.564.000.000تومان
الهیه ۷, Elahiyeh Community, District 12, Quarter 2 of District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1.260.000.000تومان

اپارتمان110 متری

 • 1.260.000.000تومان
رحمانیه, Jahed shahr, District 12, Quarter 1 of District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1.100.000.000تومان

اپارتمان صفر حاشیه میثاق امیریه

 • 1.100.000.000تومان
امیریه ۱, Amirieh, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1.251.000.000تومان

اپارتمان 107متری صفر

 • 1.251.000.000تومان
رحمانیه ۴۳, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Safiabad, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش
 • 1.380.000.000تومان

اپارتمان 138 متری صفر

 • 1.380.000.000تومان
Amirieh, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
2 ماه پیش

ویلا ۱۰۰۰ متری گلبهار

 • ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰
مشهد گلبهار
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • باغ
جزئیات
2 ماه پیش

۱۱۵ متری رحمانیه

 • ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
رحمانیه ۲۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.260.000.000تومان

اپارتمان 105 متری اقدسیه

 • 1.260.000.000تومان
اقدسیه ۴۱, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.440.000.000تومان

اپارتمان 120 متری تمامی طبقات موجود

 • 1.440.000.000تومان
اقدسیه ۱, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.320.000.000تومان

اپارتمان 110 متری

 • 1.320.000.000تومان
اقدسیه 3, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش

اپارتمان 135 متری سه خواب

 • 1.620تومان
اقدسیه 3, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 2.136.000.000تومان

اپارتمان 178 متری

 • 2.136.000.000تومان
منجم, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.235.000.000تومان

اپارتمان 95 متری اقدسیه

 • 1.235.000.000تومان
خوش منظر ۶ + اقدسیه ۵۳, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.195.000.000تومان

اپارتمان 92 متری صفر

 • 1.195.000.000تومان
خوش منظر ۶ + اقدسیه ۵۳, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 902.000.000تومان

اپارتما 82 متری صادقیه

 • 902.000.000تومان
صادقیه ۱۹, Elahiyeh Community, Quarter 2 of District 12, District 12, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.187.000.000تومان

اپارتمان 125 متری رحمانیه

 • 1.187.000.000تومان
رحمانیه ۲۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.092.500.000تومان

اپارتمان 115 متری رحمانیه

 • 1.092.500.000تومان
رحمانیه ۲۹, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 1.680.000.000تومان

اپارتمان 140 متری صفر

 • 1.680.000.000تومان
Sajjadiyeh, Quarter 1 of District 5, District 5, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, Iran
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 2.100.000.000تومان

اپارتمان 150 متری صفر

 • 2.100.000.000تومان
مجیدیه ۱۷, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Hossien Abad Jaldak, Mashhad, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9184354779, Iran
 • خواب: 2
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش
 • 2.192.000.000تومان

اپارتمان 160 متری صفر

 • 2.192.000.000تومان
رحمانیه ۲۱, Jahed shahr, Quarter 1 of District 12, District 12, Mashhad, Hossien Abad Jaldak, بخش مرکزی شهرستان مشهد, Mashhad County, Razavi Khorasan, 9189611311, Iran
 • خواب: 3
 • سرویس: 1
 • آپارتمان
جزئیات
3 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه